Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta Tampereen Tyttöjen Talolla

 

Tampereen Tyttöjen Talon vapaaehtoiset ovat aikuisia naisia, joita yhdistää kiinnostus tukea eri-ikäisiä tyttöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Tyttöjen Talon vapaaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella sekä toimia aikuisena roolimallina nuorille. Tyttöjen Talon työntekijät ohjaavat vapaaehtoisten toimintaa.


Avoimessa toiminnassa vapaaehtoiset ovat läsnä Talon arjessa kuunnellen ja keskustellen. He voivat myös osallistua tyttöjen kanssa ruuanlaittoon, askarteluun, pelien pelailuun ja auttavat tarvittaessa läksyjen teossa. Vapaaehtoiset voivat ohjata myös erilaisia tyttöryhmiä.


Edellytyksenä vapaaehtoisena toimimiselle on vähintään 21 vuoden ikä sekä osallistuminen Tyttöjen Talon vapaaehtoiskoulutukseen. Vapaaehtoiset valitaan koulutukseen haastattelujen perusteella. Koulutus kestää yhteensä 12 tuntia ja se järjestetään kerran vuodessa. Jatkossa vapaaehtoisille järjestetään työnohjauksellisia tapaamisia, jatkokoulutusta sekä yhteisiä virkistysiltoja.


Jos kiinnostuit Tyttöjen Talon vapaaehtoistoiminnasta, ota yhteyttä työntekijöihin.