Tule vapaaehtoiseksi Tampereen Tyttöjen Talolle!

3.6.2015

Tampereen Tyttöjen Talo kouluttaa jälleen uusia vapaaehtoisia syksyllä 2015. Edellytyksenä vapaaehtoisena toimimiselle on vähintään 21 vuoden ikä sekä osallistuminen Tyttöjen Talon vapaaehtoiskoulutukseen. Hakijoilta toivotaan kokemusta nuorisotyön alalta ja halukkuutta sitoutua toimintaan.

Vapaaehtoistyöntekijät valitaan koulutukseen haastattelujen perusteella. Haastattelut aloitetaan elokuussa viikolla 35. Koulutus kestää yhteensä 12 tuntia. Kaikki kiinnostuneet haastatellaan etukäteen, jonka jälkeen valitaan koulutukseen pääsevät. Tiedustelut ja haastattelun ajan varaus: taina.karman@naapuri.fi.

 

Vapaaehtoistyö Tampereen Tyttöjen Talolla

Tampereen Tyttöjen Talon vapaaehtoistyöntekijät ovat aikuisia naisia, joita yhdistää kiinnostus tukea eri-ikäisiä tyttöjä erilaisissa elämäntilanteissa. Tyttöjen Talon vapaaehtoistyöntekijän tärkein tehtävä on olla läsnä ja kuunnella sekä toimia aikuisena roolimallina nuorille. Tyttöjen Talon työntekijät ohjaavat vapaaehtoisten toimintaa.

Avoimessa toiminnassa vapaaehtoiset ovat läsnä Talon arjessa kuunnellen ja keskustellen. He voivat myös osallistua tyttöjen kanssa ruuanlaittoon, askarteluun, pelien pelailuun ja auttavat tarvittaessa läksyjen teossa. Vapaaehtoiset voivat ohjata myös erilaisia tyttöryhmiä. Vapaaehtoisille järjestetään työnohjauksellisia tapaamisia, jatkokoulutusta sekä yhteisiä virkistysiltoja.